fbpx

Fiscale energie investeringsaftrek eia ondernemers EIA

Ontdek hoe Koelblok u tijd en geld bespaart!

Lees dit blog en verken duurzame opties voor koeling en verwarming

Woonkamer "airco inclusief montage" "airco inclusief installatie" "airco offerte aanvragen" "airco kosten" "airco kopen"

Artikel – Energie investeringsaftrek eia

energie investeringsaftrek eia
subsidie airco airconditioning

Subsidieregelingen

Ben je ondernemer en denk je erover om een aircosysteem te installeren in jouw pand? Dan ben je op het juiste spoor, want de overheid ondersteunt ondernemers die investeren in duurzame energie of energiebesparende bedrijfsmiddelen zoals een eia subsidie warmtepomp


Wilt u als onderneming fiscaal voordeel behalen door te investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie? Dan kunt u gebruik maken van de subsidie energie investeringsaftrek eia. Deze regeling levert u gemiddeld 45,5% voordeel op voor investeringen in specifieke bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan. Daarnaast kunt u ook 54,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst voor maatwerkinvesteringen die een forse energiebesparing opleveren. Dit kan bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Bovendien leiden energiezuinige investeringen ook tot lagere energierekeningen op de lange termijn. Het minimale investeringsbedrag voor de EIA is € 2.500 per bedrijfsmiddel.

Wat is de energieinvesteringsaftrek eia

EIA is de afkorting voor energie investeringsaftrek eia. Dit is een regeling van de Nederlandse overheid waarbij bedrijven korting kunnen krijgen op de investering in duurzame energie. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een Lucht-warmtepomp zijn. De EIA is bedoeld om mensen te stimuleren om te investeren in duurzame energie, wat kan bijdragen aan het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen en het verminderen van de uitstoot van CO2. De EIA is een belastingvoordeel, wat betekent dat de regeling wordt verrekend met de belastingaanslag. De hoogte van de EIA is afhankelijk van het type investering en de hoeveelheid energie die de investering opwekt.

Eia hoe werkt het?

De EIA is bedoeld om bedrijven te stimuleren om te investeren in duurzame energie. Als u voldoet aan de voorwaarden voor de EIA, kunt u een bepaald percentage van de investering in duurzame energie aftrekken van uw belastingaanslag. Hieronder staan enkele stappen die u kunt volgen om gebruik te maken van de EIA

energie investeringsaftrek eia
 subsidie airco airconditioning

Kan mijn onderneming in aanmerking voor EIA?

 • Controleer of u in aanmerking komt voor de subsidie : Er zijn bepaalde voorwaarden waar u aan moet voldoen om gebruik te maken van de EIA. Zo moet u bijvoorbeeld een bedrijf hebben of een huis bezitten.
 • Maak een lijst van mogelijke investeringen: Maak een lijst van de investeringen in duurzame energie die u wilt doen, zoals een warmtepomp of zonnepanelen.
 • Zoek een gecertificeerde leverancier: Zoek een gecertificeerde leverancier van duurzame energie die deelneemt aan de EIA.
 • Vraag een aanvraagformulier aan: Vraag bij de leverancier of zij een aanvraagformulier voor de EIA hebben. Dit formulier moet u invullen en naar de leverancier sturen.
 • Wacht op beoordeling: Na ontvangst van het aanvraagformulier zal de leverancier het formulier beoordelen. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een bevestiging.
 • Voer de investering uit: Voer de investering in duurzame energie uit die u hebt aangevraagd.
 • Voer de investering op in uw aangifte inkomstenbelasting: Voer de investering in duurzame energie op in uw aangifte inkomsten

Welke kosten is EIA toe te passen?

De EIA is toe te passen op een beperkt aantal kosten die gemaakt worden voor de investering in duurzame energie. Hieronder staan enkele voorbeelden van kosten waarop de EIA kan worden toegepast:

 • Aanschaf kosten: Dit zijn de kosten die gemaakt worden voor het aanschaffen van duurzame energie-installaties, zoals zonnepanelen, warmtepompen en windmolens.
 • Installatiekosten: Deze kosten zijn verbonden aan de installatie van duurzame energie-installaties. Dit kan bijvoorbeeld de kosten zijn voor het aanleggen van leidingen, het plaatsen van panelen op het dak of het aanbrengen van een warmtepomp.
 • Advies- en begeleidingskosten: Deze kosten zijn verbonden aan advies of begeleiding bij de investering in duurzame energie. Dit kan bijvoorbeeld de kosten zijn voor het inhuren van een energie-adviseur of het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek.
 • Financieringskosten: Deze kosten zijn verbonden aan het financ

EIA kosten zijn niet toe te passen?

 • Onderhoudskosten: De eia rvo is niet van toepassing op kosten die gemaakt worden voor het onderhoud van duurzame energie-installaties. Dit geldt ook voor reparaties of vervanging van onderdelen.
 • Huurkosten: De EIA is niet van toepassing op kosten die gemaakt worden voor het huren van duurzame energie-installaties, zoals het huren van zonnepanelen of het huren van een warmtepomp.
 • Kosten voor vervanging: De EIA is niet van toepassing op kosten die gemaakt worden voor de vervanging van duurzame energie-installaties. Dit geldt ook voor het vervangen van onderdelen van de installaties.
 • Kosten voor verwijdering: De EIA is niet van toepassing op kosten die gemaakt worden voor het verwijderen van duurzame energie-installaties.

Energie investeringsaftrek eia | PDF

Heb je geïnvesteerd in energiebesparende technologie of duurzame energie en wil je gebruikmaken van energie investeringsaftrek eia? in deze pfd bestand kun je lezen hoe je een aanvraag indient, wat de indien termijnen zijn en wat je kunt verwachten na het indienen van je aanvraag. Het investeringsbedrag dat in aanmerking komt voor EIA, kun je toepassen in je belastingaangifte (eia belastingdienst)

Belangrijk om te onthouden dat de energie investeringsaftrek eia alleen kan worden toegepast op specifieke kosten die verbonden zijn aan de investering in duurzame energie. Als u twijfelt of een bepaalde kostenpost in aanmerking komt voor de EIA, is het raadzaam om advies te vragen aan een belastingadviseur of de leverancier van de duurzame energie-installatie.

Wat valt onder de EIA?

Om gebruik te maken van EIA moeten ondernemers aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten de projecten voldoen aan de criteria van de SDE+ of de EIA-lijst. Daarnaast moeten de projecten worden gerealiseerd in Nederland en moeten ze binnen een bepaalde periode worden afgerond. Ook moeten ondernemers aan bepaalde administratieve verplichtingen voldoen, zoals het indienen van aanvragen en het bijhouden van administratie.

investeringen ten behoeve van energiebesparing

De eia percentage 2022 bedraagt 45,5% van het investeringsbedrag als u in 2021 investeert in nieuwe bedrijfsmiddelen die voorkomen op de Energielijst. Er geldt een minimale investering van € 2.500 per bedrijfsmiddel. Ondernemers kunnen op de website van RVO.nl meer informatie vinden over de hoogte van de EIA voor verschillende projecten.

Wat zijn de voorwaarden en wat valt onder de EIA?

Om gebruik te maken van EIA moeten ondernemers een aanvraag indienen bij RVO.nl. Daarbij moeten ze aan de voorwaarden voldoen en moeten ze de nodige documenten overleggen. Na ontvangst van de aanvraag zal RVO.nl de aanvraag beoordelen en beslissen of de ondernemer in aanmerking komt voor EIA. Als de aanvraag is goedgekeurd, ontvangt de ondernemer een beschikking met daarin de hoogte van de EIA.

Ontvang gratis een Airco inclusief montage offerte en start je project vandaag!

EIA en KIA combineren

Wat is het verschil tussen de EIA en de KIA?

De energie investeringsaftrek eia is een regeling waarbij bedrijven een deel van de kosten van een energiezuinige of duurzame investering kunnen aftrekken van de belasting. De Kleinschaligheids-investeringsaftrek (KIA) is een regeling die kleine ondernemers of ZZP’ers een fiscaal voordeel biedt bij investeringen in materieel en gebouwen.

Kan ik de EIA en de KIA combineren?

Ja, het is mogelijk om de EIA en de KIA te combineren als je aan de voorwaarden van beide regelingen voldoet. Houd er wel rekening mee dat er beperkingen zijn op het totale investeringsbedrag waarvoor de aftrek kan worden toegepast.

Welke voorwaarden moet ik voldoen om in aanmerking te komen voor de EIA en de KIA?

Er zijn verschillende voorwaarden waar je aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor de EIA en de KIA. Zo moet de investering bijvoorbeeld binnen bepaalde tijdslimieten plaatsvinden en moet het investeringsbedrag voldoen aan bepaalde minimumbedragen. Je kunt meer informatie over de voor


Aanmeldingsprocedure energie investeringsaftrek eia subsidie warmtepomp.

Houd er rekening mee dat uw aanvraag na aanschaf bij RVO.nl binnen drie maanden moet zijn ingediend.

De aanmeldingsprocedure voor de energie investeringsaftrek eia is vrij eenvoudig. Om in aanmerking te komen voor de EIA, moet u een aanvraag doen bij de Belastingdienst. Dit kunt u doen via het aanvraagformulier voor de EIA, dat u kunt vinden op de website van de Belastingdienst.

Om uw aanvraag voor de eia subsidie airco te kunnen indienen, moet u een aantal gegevens verstrekken. Zo moet u aangeven wat het doel is van de investering in duurzame energie, wat de kosten zijn die u heeft gemaakt en wat de verwachte energiebesparing is. Daarnaast moet u ook aangeven wanneer de investering is gedaan en wanneer u de EIA wilt toepassen.

Als u uw aanvraag hebt ingediend, zal de Belastingdienst deze beoordelen. Als uw aanvraag is goedgekeurd, krijgt u een beschikking waarin staat hoeveel EIA u kunt toepassen op uw investering. U kunt de energie investeringsaftrek eia toepassen op de kosten die u heeft gemaakt voor de investering in duurzame energie, volgens de percentages en voorwaarden die zijn vastgelegd in de beschikking.

Het is belangrijk om te onthouden dat de energie investeringsaftrek eia alleen kan worden toegepast op specifieke kosten die verbonden zijn aan de investering in duurzame energie. Als u twijfelt of een bepaalde kostenpost in aanmerking komt voor de EIA, is het raadzaam om advies te vragen aan een belastingadviseur of de leverancier van de duurzame energie-installatie.

De aanmeldingsprocedure voor de energie investeringsaftrek eia voor airconditioning kan alleen digitaal plaatsvinden via het eLoket op RVO.nl. Papieren aanmeldingen worden niet geaccepteerd. Voordat u uw aanvraag kunt indienen, moet u een eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau 1 aanvragen op RVO.nl. Hierna ontvangt u inlog gegevens en kunt u uw investeringen aanmelden. Na het indienen van uw aanvraag ontvangt u per email een bevestiging met een registratienummer. Als RVO.nl twijfelt of uw investering aan de voorwaarden voldoet, kan contact worden opgenomen om meer informatie op te vragen.

Als uw aanvraag aan alle voorwaarden voldoet, geeft RVO.nl een verklaring af waarin staat vermeld dat uw investering gedeeltelijk of geheel als energie-investering wordt aangemerkt. Over het algemeen kunt u acht weken na het indienen van uw aanvraag een verklaring verwachten. Deze verklaring kunt u als bewijs bij uw belastingaangifte voegen. RVO.nl informeert de Belastingdienst over de controleresultaten en de Belastingdienst bepaalt of u wel of geen recht heeft op EIA voor airconditioning.

Ontvang gratis een Airco inclusief montage offerte en start je project vandaag!

Tot wanneer kan ik me aanmelden voor de energie investeringsaftrek eia?

De energie investeringsaftrek eia is een fiscale regeling in Nederland die is bedoeld om bedrijven te stimuleren om te investeren in energiebesparende en -opwekkende maatregelen. De EIA is geldig tot en met 31 december 2023. Dit betekent dat bedrijven die voldoen aan de voorwaarden van de regeling tot die datum gebruik kunnen maken van de EIA voor investeringen in energiebesparende en -opwekkende maatregelen. Het is wel mogelijk dat de energie investeringsaftrek eia na 2023 wordt verlengd of aangepast. Dit hangt af van de ontwikkelingen op het gebied van energiebesparing en -opwekking en de beleidskeuzes van de Nederlandse overheid.

EIA subsidie warmtepomp Wees er snel bij!

Je kunt de energie investeringsaftrek eia gebruiken om fiscaal voordeel te behalen als je investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie. Het is wel belangrijk om op tijd te zijn, want er is vaak een beperkt budget beschikbaar voor deze regeling. Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de voorwaarden en hoe je de regeling kunt aanvragen door de website van de RVO te bezoeken: www.rvo.nl. Hier kun je meer lezen over de energie investeringsaftrek eia en hoe je ervan kunt profiteren als ondernemer.

Uw split unit airco laten onderhouden?

Koelblok is specialist in onderhoud aan airconditioners en is volgens de CFK wetgeving Stek gecertificeerd. Hierdoor heeft u de garantie dat onderhoud en modificaties volgens de huidige wetgeving worden uitgevoerd. Bent u benieuwd naar de tarieven en mogelijkheden van koelblok? Neem dan contact op door onderstaand formulier in te vullen of neem telefonisch contact op via  +31850605991

Heb je behoefte aan eerlijk advies en wil je een technische monteur die deskundig komt kijken naar je situatie thuis? Neem dan contact op met Koelblok Airconditioning. Wij staan altijd voor je klaar met wat betreft airconditioning, installaties en advies.

Een vakspecialist vind je bij koelblok

De laatste aanvraag was 16 minuten geleden

Er waren vandaag 21 offerteaanvragen

Ruim 25 Duizend mensen gingen je voor

De gegevens in je offerteaanvraag zijn SSL beveiligd

Meer dan 16 jaar ervaring

zakelijke branche ervaringen

Toonaangevende bedrijven en overheidsinstellingen gingen u voor

Postcode - Huisnummer | Offerte pagina Koelblok 01-01-2023

Gratis en vrijblijvend

Offerte pagina Koelblok 01-01-2023