fbpx

Disclaimer

Hoewel we ons uiterste best doen om de inhoud van Koelblok up-to-date te houden en te verifiëren, kunnen we niet garanderen dat alle gegevens op de website volledig, juist en altijd actueel zijn. Daarom aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of de (on)bereikbaarheid ervan. De meningen en beweringen die in artikelen en mededelingen op de pagina’s van de website staan, zijn die van de auteur(s) en niet per direct van de webmaster, de internetprovider of Koelblok.

Koelblok kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit deze uitingen. Bovendien kunnen we niet garanderen dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt gebruikt. Alle informatie, producten en diensten op de website worden aangeboden in de huidige staat en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg met betrekking tot hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Koelblok probeert een grondig selectiebeleid te voeren voor het toelaten van producten op de website. Toch garanderen of ondersteunen we niet de levering of kwaliteit van enig product of enige dienst genoemd op deze website, noch staan we garant voor enige bewering die door de vervaardiger van dergelijke producten op de website of in een uitgegeven offerte is gedaan. Om deze reden adviseren we de gebruiker altijd om voldoende inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te doen voordat hij of zij informatie gebruikt die via deze website is verkregen.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Koelblok behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Op deze website tref je links aan naar andere websites, waaronder Koelblok’s Facebook-pagina. Koelblok is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en/of de manier waarop deze websites omgaan met jouw (pers